Jana Hlavata

2% Complete
2%
funded
3 300 €
goal
0
days left

Ahoi! Volám sa Jana a pochádzam zo Slovenska.

                    

Moja vášeň, môj život, proste všetko sú pre mňa dejiny umenia. Môj hrdina je
Rembrandt. Pred pár rokmi som nevedela čo robiť, dlho som nad tým
premýšľala a v ten moment som sa rozhodla, že musím následovať to čo ma
najviac baví a teda ísť študovať dejiny umenia do Amsterdamu a po skončení
štúdia pracovať s Rembrandtovími obrazmi.


                    

Prečo Amsterdam? Lebo Rembrandt!


                    

Rembrandt žil a pôsobil dlhé roky v Amsterdame. A v Amsterdame je
samozrejme veľa inštitúcií, ktoré sa zaoberajú Rembrandtovími obrazmi.
Posledné dva roky pracujem na svojom sne = mojom pláne. Začala som sa učiť
angličtinu, holandčinu a posledný rok aj činštinu. Moja učiteľka holandčiny je
Slovenska ktorá dlhé roky žila v Amsterdame a okrem holandčiny mi veľa
rozprávala o živote v Amsterdame. Raz sa ma spýtala, prečo chcem ísť do
Amsterdamu a tak som jej vyrozprávala môj príbeh. Ona mi zas prezradila, že jej
dedko napísal knihu o Rembrandtovi. Tá kniha, ktorú napísal jej dedko, bola
práve tá kniha, ako som neskôr zitila, ktorú keď som mala približne 16 rokov ma
priviedla k láske k dejinám umenia a hlavne k Rembrandtovi. Ten moment som
sa uistila, že som na správnej ceste a tak som si v novembri 2016 podala
prihlášku na Univesiteit van Amsterdam, moja prihláškabola akceptovaná prijali
ma! Budem študentom UvA po absolvovaní ročného jazykového kurzu so
štátnou skúškou.


                    

To je naozaj skvelá správa pre mňa a som neuveriteľne štástná, no žiaľ bývanie
v Amsterdame je naozaj veľmi drahé pre mňa. Iba kurz bude stáť približne 4500
EUR a mesačné náklady na bývanie sa pohybujú okolo 500-750 EUR. Pre
možnosť pracovať v Holandsku potrebujem zdravotné poistenie ktoré vychádza
na 1100 EUR. Teraz žijem v Šanghaji s mojim bratom a jeho super manželkou,
bohužiaľ nemôžem pracovať nakoľko som tu ako študent čínskeho jazyka a
kultúry. V júly sa vraciam domov, no budem mať len jeden mesiac na to aby som
si našala na Slovensku prácu alebo brigádu. Takže za týchto okolnosti sa
obraciam na vás so žiadosťou o pomoc, nakoľko potrebujem peniaze na štart
môjho života v Amsterdame, na cestu k splneniu môjho sna, mojho plánu, na
vykročenie na cestu k cieľu. A vy toho môžete byť súčasťou.


                    

Tisíckrát ďakujem
Jana


---------------------------

Hi! I am Jana and I am from Slovakia. 


My passion, my life, my hobby, my everything is Art - History of Art. And my big hero is Rembrandt. Before few years I didn't know what I will do and at that moment I realized I must go to study Art History at Amsterdam and after my study, work with Rembrandt artwork. 

Why Amsterdam? Because of Rembrandt! 

Rembrandt lived and worked many years in Amsterdam. And in Amsterdam is a lot of institution, which works with Rembrandt painting. Past 2 years I am working on my dream - my plan. I have been studying English, Dutch and last year I started learning Chinese. My teacher Dutch language was Slovak girl, which lived 16 years in Amsterdam she told me more interesting things about life in Holland, and she asked my why I want to go to Amsterdam and I told her my story. She told me that her grandpapa wrote one book about Rembrandt. This book I read when I was maybe 16 and this book was my first book about art, about Rembrandt and that moment I feel love with Art and of course with Rembrandt. I sent an application to the University of Amsterdam in November 2016, my admission was accepted - I will be student UvA after one-year Intensive Dutch language course with state examination. 

This is really good news for me and I am happy, but this course and rent in Amsterdam for students is most expensive for me. Only course cost approximately 4500 EUR and rent per month is 500-750 EUR. And to be able to apply for a job in Amsterdam I need health insurance as well -1100 EUR. Now I am in Shanghai with my brother and his super wife, I can't work here because I am here like as an abroad student of Chinese language and Culture. In July I am going to back in my hometown, but I will have only one month for work. So I will need money for start my life in Amsterdam.


{{ up.day }} {{ up.month }} {{ up.year }}

{{ up.title }}

{{ up.description }}

{{ comment.first_name }} {{ comment.last_name }}

{{ comment.comment }}

  • {{ backer.first_name }} {{ backer.last_name }}
    Reward: {{ backer.reward }}
    {{ backer.date }}
    {{ backer.amount|number:0 }}